Recifarm® en Recifarm® Mobile zijn producten van Hyperlink.

Voor alle bijkomende inlichtingen en opmerkingen kan u zich wenden tot:

  Hyperlink
  Riemenstraat 65
  B-2290 Vorselaar
  Tel. 014-50.61.01
  Fax. 014-50.61.02

  ond. nr: BE0472.488.483
  RPR Turnhout 89.666

  KBC 417-5066341-04
  Fortis 230-0080498-08

  info@recifarm.be

  web site Hyperlink: www.hyperlink.be

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u terecht op tel. +32-14-50.61.01. Wij zijn ook bereikbaar per e-mail: info@recifarm.be